Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 82
可可小編
공지
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 81
可可小編
공지
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 109
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 474
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 70
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 581
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 69
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 90
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 130
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 341
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
1 332
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 223
可可小編
2019.08.23. 04:29 (UTC+0)
0 24
篠田步美
2019.08.22. 05:53 (UTC+0)
0 35
可可小編
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 82
可可小編
2019.08.14. 04:39 (UTC+0)
0 45
o里宮蝦餃o
2019.08.07. 08:49 (UTC+0)
0 25
可可小編
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 81
可可小編
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 109
守不住街亭
2019.08.05. 10:53 (UTC+0)
1 37
可可小編
2019.08.05. 05:02 (UTC+0)
0 87
嗜睡魅藍
2019.07.31. 07:42 (UTC+0)
4 53
可可小編
2019.07.31. 01:04 (UTC+0)
0 98
篠田步美
2019.07.30. 11:58 (UTC+0)
2 32
可可小編
2019.07.30. 08:24 (UTC+0)
0 56
守不住街亭
2019.07.30. 05:48 (UTC+0)
3 62
可可小編
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 474

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


燃燒!夏菲娜、丘比艾爾召喚機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!Burning NOW!!


[頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 5月9日(週四) 08:00~下次更新維修前為止。


■活動內容:

活動期間內將會進行"頂級召喚燃燒!活動"會開始進行。

-獲得夏菲娜丘比艾爾英雄的機率上升。

※注意事項※

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。謝謝。

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000