Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 47
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 31
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 67
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 107
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 64
可可小編
공지
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 170
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 535
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 128
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 110
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 150
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 164
守不住街亭
2019.07.19. 15:06 (UTC+0)
0 3
勇气可嘉
2019.07.18. 06:56 (UTC+0)
0 9
可可小編
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 47
可可小編
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 31
勇气可嘉
2019.07.17. 00:26 (UTC+0)
0 17
天凝
2019.07.16. 08:12 (UTC+0)
0 10
STOVE121637103
2019.07.15. 14:22 (UTC+0)
0 9
守不住街亭
2019.07.15. 12:33 (UTC+0)
0 11
守不住街亭
2019.07.15. 12:25 (UTC+0)
0 9
可可小編
2019.07.15. 02:47 (UTC+0)
0 169
可可小編
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 95
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 67
可可小編
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 107
可可小編
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 64
可可小編
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 56

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動(活動已重新開放)

大家好!!!

我是可可小編~~~


目前此活動已在台灣時間10:10重新開放了!

造成各位大師的困擾真的很抱歉!!台灣時間4月25日(週四)21:00時,

我們發現了在頂級召喚燃燒!活動中的錯誤現象,

因此暫時關閉了此活動。


造成各位大師的困擾真的非常抱歉,我們會盡快修復錯誤並且重新開放此活動!

當頂級召喚燃燒!活動再次開放時,我們將會透過公告告訴各位大師!!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


燃燒!貝爾濟維特、瑪莉及德利雅德機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!Burning NOW!!


[頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 4月份更新維修後~ 5月9日(週四) 07:59為止。


■活動內容:

活動期間內將會進行"頂級召喚燃燒!活動"會開始進行。

-獲得貝爾濟維特瑪莉德利雅德英雄的機率上升。


※注意事項※

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝。