Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.10.23. 05:28 (UTC+0)
0 6
可可小編
공지
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 26
可可小編
공지
2019.10.18. 02:07 (UTC+0)
0 25
可可小編
공지
2019.10.16. 07:50 (UTC+0)
0 60
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 17
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 33
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 87
可可小編
공지
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 65
可可小編
공지
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 37
可可小編
공지
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 36
可可小編
공지
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 35
可可小編
공지
2019.09.26. 05:06 (UTC+0)
0 100
可可小編
공지
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 51
可可小編
공지
2019.09.26. 02:18 (UTC+0)
0 650
可可小編
공지
2019.09.25. 01:52 (UTC+0)
0 98
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 64
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 296
可可小編
2019.10.23. 05:28 (UTC+0)
0 6
可可小編
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 26
可可小編
2019.10.18. 02:07 (UTC+0)
0 25
YoRHa2E
2019.10.16. 20:23 (UTC+0)
0 16
可可小編
2019.10.16. 07:50 (UTC+0)
0 60
可可小編
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 17
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 33
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 87
可可小編
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 65
可可小編
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 37
可可小編
2019.10.10. 01:17 (UTC+0)
0 29
可可小編
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 36
離職上班族
2019.10.08. 05:39 (UTC+0)
0 12
可可小編
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 35
可可小編
2019.10.04. 06:09 (UTC+0)
0 42

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 迎春魔法石禮包

大家好!!

我是可可小編~~


限定商品"迎春魔法石禮包"即將開始販售囉~~~

詳細內容請參考以下公告。


[迎春魔法石禮包商品公告]

■活動期間:

台灣時間:4月份更新維修後 ~下次更新維修前為止。


■ 活動內容:活動期間可購買迎春魔法石禮包。

-該商品可在大廳畫面左側>禮包商店>限定頁面中進行確認。

-該商品為有限定購買次數之限定商品。※注意事項

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-隨機箱內容為:魔法石5,000~100,000個或是6星傳說召喚券1張。


謝謝。