Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 46
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 31
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 67
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 107
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 64
可可小編
공지
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 170
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 535
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 128
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 110
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 149
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 164
守不住街亭
2019.07.19. 15:06 (UTC+0)
0 2
勇气可嘉
2019.07.18. 06:56 (UTC+0)
0 9
可可小編
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 46
可可小編
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 31
勇气可嘉
2019.07.17. 00:26 (UTC+0)
0 17
天凝
2019.07.16. 08:12 (UTC+0)
0 10
STOVE121637103
2019.07.15. 14:22 (UTC+0)
0 9
守不住街亭
2019.07.15. 12:33 (UTC+0)
0 11
守不住街亭
2019.07.15. 12:25 (UTC+0)
0 9
可可小編
2019.07.15. 02:47 (UTC+0)
0 169
可可小編
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 95
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 67
可可小編
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 107
可可小編
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 64
可可小編
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 56

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 迎春魔法石禮包

大家好!!

我是可可小編~~


限定商品"迎春魔法石禮包"即將開始販售囉~~~

詳細內容請參考以下公告。


[迎春魔法石禮包商品公告]

■活動期間:

台灣時間:4月份更新維修後 ~下次更新維修前為止。


■ 活動內容:活動期間可購買迎春魔法石禮包。

-該商品可在大廳畫面左側>禮包商店>限定頁面中進行確認。

-該商品為有限定購買次數之限定商品。※注意事項

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-隨機箱內容為:魔法石5,000~100,000個或是6星傳說召喚券1張。


謝謝。