Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 64
可可小編
공지
2019.08.14. 04:39 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 70
可可小編
공지
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.08.05. 05:02 (UTC+0)
0 83
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 373
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 61
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 561
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 66
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 85
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 118
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 333
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
1 315
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 214
可可小編
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 64
可可小編
2019.08.14. 04:39 (UTC+0)
0 39
o里宮蝦餃o
2019.08.07. 08:49 (UTC+0)
0 18
可可小編
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 70
可可小編
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 95
守不住街亭
2019.08.05. 10:53 (UTC+0)
1 29
可可小編
2019.08.05. 05:02 (UTC+0)
0 83
嗜睡魅藍
2019.07.31. 07:42 (UTC+0)
4 44
可可小編
2019.07.31. 01:04 (UTC+0)
0 96
篠田步美
2019.07.30. 11:58 (UTC+0)
2 30
可可小編
2019.07.30. 08:24 (UTC+0)
0 51
守不住街亭
2019.07.30. 05:48 (UTC+0)
3 55
可可小編
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 373
可可小編
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 61
可可小編
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 561

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


燃燒!希兒可,德雷本機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!Burning NOW!!


[頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間:3月26日(週二)更新後~ 4月11日(週四) 07:59為止


■活動內容:

活動期間內將會進行"頂級召喚燃燒!活動"會開始進行。

-獲得希兒可及德雷本英雄的機率上升。


※注意事項※

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。謝謝。