Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.09.11. 06:08 (UTC+0)
0 10
可可小編
공지
2019.09.11. 02:26 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 13
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 8
可可小編
공지
2019.09.11. 02:23 (UTC+0)
0 7
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 12
可可小編
공지
2019.09.09. 10:20 (UTC+0)
0 18
可可小編
공지
2019.09.09. 02:38 (UTC+0)
0 33
可可小編
공지
2019.09.04. 04:14 (UTC+0)
0 29
可可小編
공지
2019.08.28. 08:39 (UTC+0)
0 45
可可小編
공지
2019.08.27. 01:53 (UTC+0)
0 69
可可小編
공지
2019.08.27. 01:48 (UTC+0)
0 41
可可小編
공지
2019.08.27. 01:47 (UTC+0)
0 231
可可小編
공지
2019.08.27. 01:46 (UTC+0)
0 34
可可小編
공지
2019.08.27. 01:45 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.08.26. 06:01 (UTC+0)
0 113
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 583
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 166
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 263
守不住街亭
2019.09.11. 08:38 (UTC+0)
0 4
可可小編
2019.09.11. 06:08 (UTC+0)
0 10
可可小編
2019.09.11. 02:26 (UTC+0)
0 30
可可小編
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 13
可可小編
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 8
可可小編
2019.09.11. 02:23 (UTC+0)
0 7
可可小編
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 12
可可小編
2019.09.09. 10:20 (UTC+0)
0 18
可可小編
2019.09.09. 02:38 (UTC+0)
0 33
可可小編
2019.09.04. 04:14 (UTC+0)
0 29
可可小編
2019.08.29. 01:08 (UTC+0)
0 76
守不住街亭
2019.08.29. 00:59 (UTC+0)
0 11
可可小編
2019.08.28. 09:23 (UTC+0)
0 52
可可小編
2019.08.28. 08:39 (UTC+0)
0 45
可可小編
2019.08.27. 08:33 (UTC+0)
1 59

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 春之慶典活動

大家好~~~

我是可可小編!!!


完成所有任務的話可以獲得豐富的獎勵喔~

詳細內容請參考以下公告。


[春之慶典活動公告]

■活動期間

台灣時間:3月26日(週二)更新維修後~ 4月11日(週四) 7:59為止。


■活動內容: 活動期間將開始進行"春之慶典活動"


 ※注意事項※

-此活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-獎勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取獎勵。謝謝。