Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 1
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 7
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 89
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 54
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 101
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 61
可可小編
공지
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 54
可可小編
공지
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 88
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 167
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 525
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 124
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 106
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 140
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 161
可可小編
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 1
可可小編
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 7
勇气可嘉
2019.07.17. 00:26 (UTC+0)
0 3
天凝
2019.07.16. 08:12 (UTC+0)
0 6
STOVE121637103
2019.07.15. 14:22 (UTC+0)
0 8
守不住街亭
2019.07.15. 12:33 (UTC+0)
0 10
守不住街亭
2019.07.15. 12:25 (UTC+0)
0 7
可可小編
2019.07.15. 02:47 (UTC+0)
0 157
可可小編
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 89
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 101
可可小編
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 61
可可小編
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 88
可可小編
2019.07.05. 05:13 (UTC+0)
0 63

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 新玩家加油活動公告

大家好!!!

我是可可小編~~~


為了新手大師們我們即將獻上祝賀道具囉~

詳細內容請參考以下公告。


[新玩家加油活動]

■活動期間

台灣時間:3月26日(週二)更新維修後~另行發布公告時為止。


■ 活動內容:活動期間即將進行新玩家加油活動。


注意事項※      

-此活動只限新玩家參加。

-此活動可在大廳畫面左側或是任務活動頁面中進行確認

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-獎勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取獎勵。謝謝。