Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 71
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 41
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 108
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 78
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 112
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 68
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 174
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 540
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 134
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 116
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 153
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 167
勇气可嘉
2019.07.21. 05:56 (UTC+0)
0 8
守不住街亭
2019.07.19. 15:06 (UTC+0)
0 7
勇气可嘉
2019.07.18. 06:56 (UTC+0)
0 9
可可小編
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 71
可可小編
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 41
勇气可嘉
2019.07.17. 00:26 (UTC+0)
0 25
天凝
2019.07.16. 08:12 (UTC+0)
0 13
STOVE121637103
2019.07.15. 14:22 (UTC+0)
0 10
守不住街亭
2019.07.15. 12:33 (UTC+0)
0 14
守不住街亭
2019.07.15. 12:25 (UTC+0)
0 12
可可小編
2019.07.15. 02:47 (UTC+0)
0 172
可可小編
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 108
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 78
可可小編
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 112
可可小編
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 68

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 秘密禮包商品

大家好!!

我是可可小編~~


秘密禮包商品將開始限定販售囉~~~

詳細內容請參考以下公告。


[秘密禮包商品公告]

■活動期間:

台灣時間 4月11日(週四) 08:00 ~ 下次更新維修前為止。


■活動內容: 活動期間中”秘密禮包商品將開始販售

- 可在遊戲大廳左側>禮包商店>限定頁面中進行確認

- 此商品為限定商品,因此有購買次數限制。


※注意事項

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

 


謝謝。