Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.11.12. 06:01 (UTC+0)
0 38
可可小編
공지
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 18
可可小編
공지
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 18
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
0 19
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
1 16
可可小編
공지
2019.11.04. 01:16 (UTC+0)
0 37
可可小編
공지
2019.10.29. 01:54 (UTC+0)
0 51
可可小編
공지
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 25
可可小編
공지
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 49
可可小編
공지
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 111
可可小編
공지
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 225
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 22
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 154
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 76
可可小編
공지
2019.10.28. 04:24 (UTC+0)
0 59
可可小編
공지
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 90
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 37
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 81
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 306
可可小編
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 76
可可小編
2019.09.25. 01:46 (UTC+0)
0 179
可可小編
2019.08.26. 06:01 (UTC+0)
0 172
可可小編
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 399
可可小編
2019.06.24. 05:42 (UTC+0)
0 384
可可小編
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 447
可可小編
2019.04.24. 02:13 (UTC+0)
0 573
可可小編
2019.03.25. 05:54 (UTC+0)
0 351
可可小編
2019.02.26. 06:28 (UTC+0)
0 270
可可小編
2019.02.08. 09:10 (UTC+0)
0 221
可可小編
2019.01.28. 08:21 (UTC+0)
0 711
可可小編
2018.12.19. 04:40 (UTC+0)
0 1.3K
雙馬尾小編
2018.11.27. 06:21 (UTC+0)
0 608
雙馬尾小編
2018.10.24. 02:50 (UTC+0)
0 926
雙馬尾小編
2018.09.18. 11:45 (UTC+0)
0 750

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 地牢開放紀念活動

大家好~

我是可可小編~~~


根據地牢勝利的次數可獲得地牢武器箱碎片。

詳細內容請參考下方公告。


[地牢開放紀念活動]

■ 活動期間: 9/26 更新維修後 ~ 下次更新維護前止(10/29)

■ 活動內容: 於活動期間內將可進行「地牢開放紀念」活動。 


注意事項

- 該活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取勵。

- 上圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝~~~