Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.11.12. 06:01 (UTC+0)
0 63
可可小編
공지
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 22
可可小編
공지
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 21
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
0 22
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
1 21
可可小編
공지
2019.11.04. 01:16 (UTC+0)
0 38
可可小編
공지
2019.10.29. 01:54 (UTC+0)
0 56
可可小編
공지
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 27
可可小編
공지
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 54
可可小編
공지
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 119
可可小編
공지
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 32
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 270
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 26
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 157
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 80
可可小編
공지
2019.10.28. 04:24 (UTC+0)
0 61
可可小編
공지
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 90
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 84
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 311
守不住街亭
2019.09.11. 08:38 (UTC+0)
0 17
守不住街亭
2019.08.29. 00:59 (UTC+0)
0 26
守不住街亭
2019.07.19. 15:06 (UTC+0)
0 33
守不住街亭
2019.07.15. 12:33 (UTC+0)
0 24
守不住街亭
2019.07.15. 12:25 (UTC+0)
0 36
守不住街亭
2019.06.13. 00:28 (UTC+0)
0 67
哼哼哼哼
2019.01.02. 01:19 (UTC+0)
1 134
守不住街亭
2018.12.25. 01:13 (UTC+0)
1 157
守不住街亭
2018.11.06. 08:12 (UTC+0)
0 107
一閃一閃亮晶晶
2018.07.07. 17:33 (UTC+0)
0 87
冰·夜蕭
2018.05.13. 01:36 (UTC+0)
0 134

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 地牢開放紀念活動

大家好~

我是可可小編~~~


根據地牢勝利的次數可獲得地牢武器箱碎片。

詳細內容請參考下方公告。


[地牢開放紀念活動]

■ 活動期間: 9/26 更新維修後 ~ 下次更新維護前止(10/29)

■ 活動內容: 於活動期間內將可進行「地牢開放紀念」活動。 


注意事項

- 該活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取勵。

- 上圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝~~~