Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.11.22. 06:00 (UTC+0)
0 12
可可小編
공지
2019.11.12. 06:01 (UTC+0)
0 103
可可小編
공지
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 27
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
0 28
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
1 31
可可小編
공지
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 57
可可小編
공지
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 122
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 333
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 27
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 160
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 81
可可小編
공지
2019.10.28. 04:24 (UTC+0)
0 62
可可小編
공지
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 94
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 41
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 86
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 315
雙馬尾小編
공지
2018.05.02. 05:42 (UTC+0)
0 492
雙馬尾小編
공지
2018.04.24. 07:18 (UTC+0)
0 634
雙馬尾小編
공지
2018.04.24. 06:01 (UTC+0)
0 234
可可小編
2019.10.28. 04:24 (UTC+0)
0 62
可可小編
2019.09.25. 01:52 (UTC+0)
0 135
可可小編
2019.08.26. 05:47 (UTC+0)
0 55
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
1 385
可可小編
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 404
可可小編
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 434
可可小編
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 561
可可小編
2019.03.25. 05:55 (UTC+0)
0 356
可可小編
2019.02.26. 06:29 (UTC+0)
0 295
可可小編
2019.02.26. 06:29 (UTC+0)
0 423
可可小編
2019.01.28. 07:25 (UTC+0)
0 483
可可小編
2019.01.28. 07:23 (UTC+0)
0 436
可可小編
2018.12.19. 04:24 (UTC+0)
0 1.2K
可可小編
2018.12.19. 04:22 (UTC+0)
0 1.2K
可可小編
2018.12.10. 04:07 (UTC+0)
0 138

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 地牢開放紀念活動

大家好~

我是可可小編~~~


根據地牢勝利的次數可獲得地牢武器箱碎片。

詳細內容請參考下方公告。


[地牢開放紀念活動]

■ 活動期間: 9/26 更新維修後 ~ 下次更新維護前止(10/29)

■ 活動內容: 於活動期間內將可進行「地牢開放紀念」活動。 


注意事項

- 該活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取勵。

- 上圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝~~~