Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.11.12. 06:01 (UTC+0)
0 70
可可小編
공지
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 25
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
0 25
可可小編
공지
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
1 24
可可小編
공지
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 54
可可小編
공지
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 119
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 284
可可小編
공지
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 26
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 159
可可小編
공지
2019.10.28. 04:25 (UTC+0)
0 80
可可小編
공지
2019.10.28. 04:24 (UTC+0)
0 61
可可小編
공지
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 84
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 312
可可小編
2019.11.12. 06:01 (UTC+0)
0 70
可可小編
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 25
可可小編
2019.11.11. 07:20 (UTC+0)
0 25
可可小編
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
0 25
可可小編
2019.11.11. 07:19 (UTC+0)
1 24
可可小編
2019.11.08. 08:26 (UTC+0)
0 20
可可小編
2019.11.04. 01:16 (UTC+0)
0 38
可可小編
2019.10.29. 01:54 (UTC+0)
0 56
可可小編
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 28
可可小編
2019.10.29. 01:53 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 119
可可小編
2019.10.29. 01:51 (UTC+0)
0 33
可可小編
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 284
可可小編
2019.10.29. 01:50 (UTC+0)
0 26
可可小編
2019.10.23. 05:28 (UTC+0)
0 139

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 戰役大師活動

大家好~

我是可可小編~~~


據進行戰役的次數,可領取不同唷!

詳細內容請參考下方公告。


[戰役大師活動公告]

■ 活動期間: 

台灣時間 92608:001010 07:59為止


■ 活動內容: 於活動期間內可進行戰役大師活動。

-根據進行戰役的次數,可領取不同 

注意事項

- 該活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取勵。

- 上圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝~~~