Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.10.18. 02:07 (UTC+0)
0 13
可可小編
공지
2019.10.16. 07:50 (UTC+0)
0 44
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 10
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 22
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 61
可可小編
공지
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 59
可可小編
공지
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 26
可可小編
공지
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 33
可可小編
공지
2019.09.26. 05:06 (UTC+0)
0 96
可可小編
공지
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 49
可可小編
공지
2019.09.26. 02:18 (UTC+0)
0 571
可可小編
공지
2019.09.25. 01:52 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 59
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 293
可可小編
2019.10.18. 02:07 (UTC+0)
0 13
可可小編
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 10
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 22
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 61
可可小編
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 59
可可小編
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 26
可可小編
2019.10.10. 01:17 (UTC+0)
0 26
可可小編
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 30
可可小編
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 33
可可小編
2019.10.04. 06:09 (UTC+0)
0 41
可可小編
2019.10.02. 01:07 (UTC+0)
0 45
可可小編
2019.09.26. 09:22 (UTC+0)
0 63
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 121
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 49

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 仲夏夜之夢活動

大家好~

我是可可小編~~


每當完成任務,即贈送夢的標誌!

詳細內容請參考下列公告。


[仲夏夜之夢活動公告]

■ 活動期間: 82908:0091207:59為止

■ 活動內容:於活動期間內,將可進行活動「仲夏夜之夢」

進行亂鬥場、於時空裂痕獲勝時、城牆防禦勝利時將可在各項目中累積活動次數。

 


※ 注意事項 ※

該活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取勵。

以上圖片為測試服截圖,僅供參考。


謝謝~~~