Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 68
可可小編
공지
2019.08.14. 04:39 (UTC+0)
0 40
可可小編
공지
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 71
可可小編
공지
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 97
可可小編
공지
2019.08.05. 05:02 (UTC+0)
0 83
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 393
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 63
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 561
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 66
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 85
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 118
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 333
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
1 315
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 214
可可小編
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 68
可可小編
2019.08.14. 04:39 (UTC+0)
0 40
可可小編
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 71
可可小編
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 97
可可小編
2019.08.05. 05:02 (UTC+0)
0 83
可可小編
2019.07.31. 01:04 (UTC+0)
0 96
可可小編
2019.07.30. 08:24 (UTC+0)
0 51
可可小編
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 393
可可小編
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 63
可可小編
2019.07.25. 07:34 (UTC+0)
0 58
可可小編
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 305
可可小編
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 66
可可小編
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 85
可可小編
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 69
可可小編
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 93

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 出席活動

大家好!!

我是可可小編~~


每天登入遊戲即可100%獲得獎勵的出席活動即將開始進行!

詳細內容請參考下方公告。


[出席活動公告]

■ 活動期間:

- 台灣: 7月18日 08:00 ~ 7月25日 07:59為止   


■ 活動內容: 活動期間內可進行「出席活動」。




注意事項

- 該活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

- 獎勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取獎勵。

- 上述圖片為測試服截圖,僅供參考。


謝謝~~


댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000