Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 11
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 10
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 56
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 102
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 61
可可小編
공지
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 54
可可小編
공지
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 89
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 167
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 525
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 124
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 106
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 141
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 161
可可小編
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 11
可可小編
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 102
可可小編
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 61
可可小編
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 89
可可小編
2019.07.05. 05:13 (UTC+0)
0 63
可可小編
2019.07.01. 04:45 (UTC+0)
0 90
可可小編
2019.06.27. 01:00 (UTC+0)
0 177
可可小編
2019.06.24. 05:48 (UTC+0)
0 127
可可小編
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 104
可可小編
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 525
可可小編
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 124
可可小編
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 106
可可小編
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 180
可可小編
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 185

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 6月份活動

大家好!!

我是可可小編~~


收集葉子,即可獲得4星英雄喔!

詳細內容請參考以下公告。


[6月份活動公告]

■ 活動期間: 

- 台灣時間: 6月1日(週六) 08:00 ~6月15日(週六) 07:59 


■ 活動內容: 活動期間可進行「6月份活動」。
※ 注意事項 ※

- 活動可於大廳左側>任務活動頁面進行確認。

- 因該活動獎勵只能於活動期間內獲得,請於活動期間內領取獎勵。

- 為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝。.