Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.06.24. 05:48 (UTC+0)
0 76
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 59
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 123
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 54
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 43
可可小編
공지
2019.06.24. 05:45 (UTC+0)
0 177
可可小編
공지
2019.06.24. 05:42 (UTC+0)
0 98
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 72
可可小編
공지
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 112
可可小編
공지
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 136
可可小編
공지
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 92
可可小編
공지
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 84
可可小編
공지
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 170
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 255
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 198
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 538
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 114
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 106
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 109
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 352
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 186
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 221
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 141
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 125
可可小編
공지
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 280
可可小編
공지
2019.05.08. 04:25 (UTC+0)
0 146
可可小編
공지
2019.04.26. 09:02 (UTC+0)
0 189
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 1K
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 169
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 135
可可小編
공지
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 262
可可小編
공지
2019.03.25. 05:59 (UTC+0)
0 255
可可小編
2019.06.24. 05:48 (UTC+0)
0 76
可可小編
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 59
可可小編
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 123
可可小編
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 43
可可小編
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 112
可可小編
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 136
可可小編
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 92
可可小編
2019.06.12. 02:15 (UTC+0)
0 76
可可小編
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 84
可可小編
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 170
可可小編
2019.06.05. 01:55 (UTC+0)
0 142
可可小編
2019.05.30. 04:52 (UTC+0)
0 232
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 112
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 538

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[最新] 頂級召喚燃燒!活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


燃燒!夏菲娜、丘比艾爾召喚機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!Burning NOW!!


[頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 5月9日(週四) 08:00~下次更新維修前為止。


■活動內容:

活動期間內將會進行"頂級召喚燃燒!活動"會開始進行。

-獲得夏菲娜丘比艾爾英雄的機率上升。

※注意事項※

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。謝謝。

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000