Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.10.16. 07:50 (UTC+0)
0 16
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 7
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 15
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 40
可可小編
공지
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 53
可可小編
공지
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 21
可可小編
공지
2019.10.10. 01:17 (UTC+0)
0 21
可可小編
공지
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 32
可可小編
공지
2019.10.02. 01:07 (UTC+0)
0 41
可可小編
공지
2019.09.26. 05:06 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 49
可可小編
공지
2019.09.26. 02:18 (UTC+0)
0 506
可可小編
공지
2019.09.25. 01:52 (UTC+0)
0 93
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 58
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 292
可可小編
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 7
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 15
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 40
可可小編
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 53
可可小編
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 21
可可小編
2019.10.10. 01:17 (UTC+0)
0 21
可可小編
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 30
可可小編
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 32
可可小編
2019.10.04. 06:09 (UTC+0)
0 41
可可小編
2019.10.02. 01:07 (UTC+0)
0 41
可可小編
2019.09.26. 09:22 (UTC+0)
0 61
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 120
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 49
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 692

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動(活動已重新開放)

大家好!!!

我是可可小編~~~


目前此活動已在台灣時間10:10重新開放了!

造成各位大師的困擾真的很抱歉!!台灣時間4月25日(週四)21:00時,

我們發現了在頂級召喚燃燒!活動中的錯誤現象,

因此暫時關閉了此活動。


造成各位大師的困擾真的非常抱歉,我們會盡快修復錯誤並且重新開放此活動!

當頂級召喚燃燒!活動再次開放時,我們將會透過公告告訴各位大師!!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


燃燒!貝爾濟維特、瑪莉及德利雅德機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!Burning NOW!!


[頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 4月份更新維修後~ 5月9日(週四) 07:59為止。


■活動內容:

活動期間內將會進行"頂級召喚燃燒!活動"會開始進行。

-獲得貝爾濟維特瑪莉德利雅德英雄的機率上升。


※注意事項※

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝。