Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.10.16. 07:50 (UTC+0)
0 16
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 6
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 14
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 40
可可小編
공지
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 53
可可小編
공지
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 21
可可小編
공지
2019.10.10. 01:17 (UTC+0)
0 21
可可小編
공지
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 32
可可小編
공지
2019.10.02. 01:07 (UTC+0)
0 41
可可小編
공지
2019.09.26. 05:06 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 49
可可小編
공지
2019.09.26. 02:18 (UTC+0)
0 506
可可小編
공지
2019.09.25. 01:52 (UTC+0)
0 93
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 58
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 292
可可小編
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 6
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 14
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 40
可可小編
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 53
可可小編
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 21
可可小編
2019.10.10. 01:17 (UTC+0)
0 21
可可小編
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 30
可可小編
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 32
可可小編
2019.10.04. 06:09 (UTC+0)
0 41
可可小編
2019.10.02. 01:07 (UTC+0)
0 41
可可小編
2019.09.26. 09:22 (UTC+0)
0 61
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 120
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 49
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 692

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 攻陷敵人的城牆吧!活動

大家好!!!

我是可可小編~


按照參加攻城戰的次數,可以獲得各種豐富的獎勵喔!

詳細內容請參考以下公告。


[攻陷敵人的城牆吧!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 4月份更新維修後~5月9日(週四) 07:59為止。


■ 活動內容: 活動期間內即將進行攻陷敵人的城牆吧!活動。


 ※注意事項※

-此活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-獎勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取獎勵。


謝謝。