Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.09.16. 04:47 (UTC+0)
0 36
可可小編
공지
2019.09.11. 02:26 (UTC+0)
0 43
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 19
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 12
可可小編
공지
2019.09.11. 02:23 (UTC+0)
0 10
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 17
可可小編
공지
2019.09.09. 10:20 (UTC+0)
0 23
可可小編
공지
2019.09.09. 02:38 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.09.04. 04:14 (UTC+0)
0 33
可可小編
공지
2019.08.28. 08:39 (UTC+0)
0 48
可可小編
공지
2019.08.27. 01:53 (UTC+0)
0 76
可可小編
공지
2019.08.27. 01:48 (UTC+0)
0 52
可可小編
공지
2019.08.27. 01:47 (UTC+0)
0 236
可可小編
공지
2019.08.27. 01:46 (UTC+0)
0 37
可可小編
공지
2019.08.27. 01:45 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.08.26. 06:01 (UTC+0)
0 117
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 588
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 173
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 268
可可小編
2019.09.16. 04:47 (UTC+0)
0 36
可可小編
2019.09.11. 02:26 (UTC+0)
0 43
可可小編
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 19
可可小編
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 12
可可小編
2019.09.11. 02:23 (UTC+0)
0 10
可可小編
2019.09.09. 10:20 (UTC+0)
0 23
可可小編
2019.09.09. 02:38 (UTC+0)
0 39
可可小編
2019.09.04. 04:14 (UTC+0)
0 33
可可小編
2019.08.28. 09:23 (UTC+0)
0 58
可可小編
2019.08.28. 08:39 (UTC+0)
0 48
可可小編
2019.08.27. 01:53 (UTC+0)
0 76
可可小編
2019.08.27. 01:50 (UTC+0)
0 48
可可小編
2019.08.27. 01:48 (UTC+0)
0 52
可可小編
2019.08.27. 01:47 (UTC+0)
0 236
可可小編
2019.08.27. 01:46 (UTC+0)
0 37

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 迎春魔法石禮包

大家好!!

我是可可小編~~


限定商品"迎春魔法石禮包"即將開始販售囉~~~

詳細內容請參考以下公告。


[迎春魔法石禮包商品公告]

■活動期間:

台灣時間:4月份更新維修後 ~下次更新維修前為止。


■ 活動內容:活動期間可購買迎春魔法石禮包。

-該商品可在大廳畫面左側>禮包商店>限定頁面中進行確認。

-該商品為有限定購買次數之限定商品。※注意事項

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-隨機箱內容為:魔法石5,000~100,000個或是6星傳說召喚券1張。


謝謝。