Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.10.21. 02:32 (UTC+0)
0 20
可可小編
공지
2019.10.18. 02:07 (UTC+0)
0 23
可可小編
공지
2019.10.16. 07:50 (UTC+0)
0 56
可可小編
공지
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 16
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 83
可可小編
공지
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 62
可可小編
공지
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 34
可可小編
공지
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 33
可可小編
공지
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 33
可可小編
공지
2019.09.26. 05:06 (UTC+0)
0 99
可可小編
공지
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 50
可可小編
공지
2019.09.26. 02:18 (UTC+0)
0 639
可可小編
공지
2019.09.25. 01:52 (UTC+0)
0 97
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 63
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 296
可可小編
2019.10.18. 02:07 (UTC+0)
0 23
可可小編
2019.10.15. 01:24 (UTC+0)
0 16
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 30
可可小編
2019.10.14. 05:08 (UTC+0)
0 83
可可小編
2019.10.10. 01:46 (UTC+0)
0 62
可可小編
2019.10.10. 01:18 (UTC+0)
0 34
可可小編
2019.10.10. 01:17 (UTC+0)
0 26
可可小編
2019.10.08. 07:12 (UTC+0)
0 33
可可小編
2019.10.08. 02:07 (UTC+0)
0 33
可可小編
2019.10.04. 06:09 (UTC+0)
0 41
可可小編
2019.10.02. 01:07 (UTC+0)
0 50
可可小編
2019.09.26. 09:22 (UTC+0)
0 66
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 121
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 56
可可小編
2019.09.26. 02:19 (UTC+0)
0 50

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


燃燒!蓮火,卡爾莉機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!! Burning NOW!![頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 4月11日(週四) 08:00~下次更新維修前為止。


■活動內容:

活動期間內將會開始進行"頂級召喚燃燒!活動"。

-獲得蓮火卡爾莉英雄的機率上升。 謝謝。