Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.09.16. 04:47 (UTC+0)
0 36
可可小編
공지
2019.09.11. 02:26 (UTC+0)
0 43
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 19
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 13
可可小編
공지
2019.09.11. 02:23 (UTC+0)
0 10
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 17
可可小編
공지
2019.09.09. 10:20 (UTC+0)
0 23
可可小編
공지
2019.09.09. 02:38 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.09.04. 04:14 (UTC+0)
0 34
可可小編
공지
2019.08.28. 08:39 (UTC+0)
0 49
可可小編
공지
2019.08.27. 01:53 (UTC+0)
0 76
可可小編
공지
2019.08.27. 01:48 (UTC+0)
0 53
可可小編
공지
2019.08.27. 01:47 (UTC+0)
0 236
可可小編
공지
2019.08.27. 01:46 (UTC+0)
0 37
可可小編
공지
2019.08.27. 01:45 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.08.26. 06:01 (UTC+0)
0 117
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 588
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 173
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 268
可可小編
2019.09.16. 04:47 (UTC+0)
0 36
可可小編
2019.09.11. 02:26 (UTC+0)
0 43
可可小編
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 19
可可小編
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 13
可可小編
2019.09.11. 02:23 (UTC+0)
0 10
可可小編
2019.09.09. 10:20 (UTC+0)
0 23
可可小編
2019.09.09. 02:38 (UTC+0)
0 39
可可小編
2019.09.04. 04:14 (UTC+0)
0 34
可可小編
2019.08.28. 09:23 (UTC+0)
0 58
可可小編
2019.08.28. 08:39 (UTC+0)
0 49
可可小編
2019.08.27. 01:53 (UTC+0)
0 76
可可小編
2019.08.27. 01:50 (UTC+0)
0 48
可可小編
2019.08.27. 01:48 (UTC+0)
0 53
可可小編
2019.08.27. 01:47 (UTC+0)
0 236
可可小編
2019.08.27. 01:46 (UTC+0)
0 37

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 4月份出席活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


每天出席就可以獲得超棒的獎勵! 

詳細內容請參考以下公告。


[4月份出席活動公告]

■活動期間

台灣時間:4月18日(週四) 08:00~ 4月25日(週四) 07:59


■活動內容:活動期間將開始進行"4月份出席活動"。 

-4月出席活動結束後即將進行4月份的更新喔~~敬請期待!!


※注意事項※

-此活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-獎勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取獎勵。謝謝。