Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.09.16. 04:47 (UTC+0)
0 28
可可小編
공지
2019.09.11. 02:26 (UTC+0)
0 41
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 18
可可小編
공지
2019.09.11. 02:25 (UTC+0)
0 12
可可小編
공지
2019.09.11. 02:23 (UTC+0)
0 10
可可小編
공지
2019.09.10. 04:26 (UTC+0)
0 15
可可小編
공지
2019.09.09. 10:20 (UTC+0)
0 21
可可小編
공지
2019.09.09. 02:38 (UTC+0)
0 38
可可小編
공지
2019.09.04. 04:14 (UTC+0)
0 30
可可小編
공지
2019.08.28. 08:39 (UTC+0)
0 46
可可小編
공지
2019.08.27. 01:53 (UTC+0)
0 73
可可小編
공지
2019.08.27. 01:48 (UTC+0)
0 44
可可小編
공지
2019.08.27. 01:47 (UTC+0)
0 233
可可小編
공지
2019.08.27. 01:46 (UTC+0)
0 36
可可小編
공지
2019.08.27. 01:45 (UTC+0)
0 34
可可小編
공지
2019.08.26. 06:01 (UTC+0)
0 114
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 586
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 168
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 265
o里宮蝦餃o
2019.08.27. 06:11 (UTC+0)
0 22
守不住街亭
2019.08.05. 10:53 (UTC+0)
1 48
守不住街亭
2019.07.30. 05:48 (UTC+0)
3 68
鱼塘总裁c
2019.07.24. 06:14 (UTC+0)
0 23
勇气可嘉
2019.07.21. 05:56 (UTC+0)
0 32
勇气可嘉
2019.07.18. 06:56 (UTC+0)
0 24
勇气可嘉
2019.07.17. 00:26 (UTC+0)
0 35
STOVE121102098
2019.07.03. 06:29 (UTC+0)
0 73
勇气可嘉
2019.06.27. 13:25 (UTC+0)
0 69
勇气可嘉
2019.06.11. 13:44 (UTC+0)
0 79
勇气可嘉
2019.05.31. 09:38 (UTC+0)
0 109
哼哼哼哼
2019.05.30. 14:13 (UTC+0)
0 148
哼哼哼哼
2019.05.30. 07:11 (UTC+0)
1 103
葛摸摸
2019.05.30. 06:58 (UTC+0)
0 113
守不住街亭
2019.05.30. 05:21 (UTC+0)
0 69

#混沌召喚師 #BUG

勇气可嘉 [STOVE88779090]

好一个奇葩的bug(看广告任务)

在预约战斗中看广告任务,只能在普通难度下显示,而且你要是看完之前主界面的5次广告,那个看广告按键是灰色的不让你点,真特么无语了,每回更新不出bug都不正常了。