Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 46
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 31
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 67
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 107
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 64
可可小編
공지
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 170
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 535
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 128
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 110
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 149
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 164
勇气可嘉
2019.07.18. 06:56 (UTC+0)
0 9
勇气可嘉
2019.07.17. 00:26 (UTC+0)
0 17
STOVE121102098
2019.07.03. 06:29 (UTC+0)
0 50
勇气可嘉
2019.06.27. 13:25 (UTC+0)
0 48
勇气可嘉
2019.06.11. 13:44 (UTC+0)
0 64
勇气可嘉
2019.05.31. 09:38 (UTC+0)
0 87
哼哼哼哼
2019.05.30. 14:13 (UTC+0)
0 115
哼哼哼哼
2019.05.30. 07:11 (UTC+0)
1 81
葛摸摸
2019.05.30. 06:58 (UTC+0)
0 84
守不住街亭
2019.05.30. 05:21 (UTC+0)
0 53
學姊妳幹嘛
2019.05.30. 05:14 (UTC+0)
0 50
夜深城
2019.05.30. 04:58 (UTC+0)
0 52
守不住街亭
2019.05.30. 00:47 (UTC+0)
1 63
勇气可嘉
2019.05.30. 00:38 (UTC+0)
0 71
學姊妳幹嘛
2019.05.29. 03:58 (UTC+0)
0 52

#混沌召喚師 #官方公告

Official 可可小編

第十二次更新維修公告 (已結束)

#更新維修公告#


大家好!

我是可可小編~~


5月28日(週二)將進行第十二次更新維修作業。

詳細內容請參考以下事項: 


[5月28日(週二)更新維修公告]

■ 維修日期: 台灣時間5月28日09:00~11:00

■ 維修內容: 第十二次更新維修

[看更新內容(立即前往)]


  1. 新增一種新英雄
  2. 英雄技能調整
  3. 改善UI功能
  4. 新增章節/挑戰任務內容
  5. 新增英雄專用裝備
  6. 禮包內容變更
  7. 其他便利機能及錯誤修正*注意事項

-此次更新包含客戶端更新。

謝謝。