Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
루시퍼
공지
2019.09.09. 05:39 (UTC+0)
0 56
루시퍼
공지
2019.08.26. 06:00 (UTC+0)
0 670
STOVE126042029
2019.09.17. 05:35 (UTC+0)
0 49
루시퍼
2019.09.16. 16:36 (UTC+0)
0 62
루시퍼
2019.09.11. 15:00 (UTC+0)
0 25
루시퍼
2019.09.11. 04:53 (UTC+0)
0 88
루시퍼
2019.09.11. 04:53 (UTC+0)
0 61
으와앙
2019.09.09. 16:08 (UTC+0)
0 80
공대오빠
2019.09.09. 10:10 (UTC+0)
0 30
루시퍼
2019.09.09. 05:39 (UTC+0)
0 56
루시퍼
2019.09.09. 04:29 (UTC+0)
0 153
루시퍼
2019.09.09. 04:29 (UTC+0)
0 76
STOVE125640226
2019.09.06. 08:37 (UTC+0)
0 43
STOVE125640226
2019.09.06. 02:29 (UTC+0)
0 217
STOVE125640226
2019.09.06. 02:27 (UTC+0)
0 127
STOVE79292577
2019.09.04. 06:25 (UTC+0)
0 89
STOVE125640226
2019.09.04. 05:25 (UTC+0)
0 121

#카오스마스터즈 #자유게시판

쇼생크탈춤 [쇼생크탈춤]

주관적인 등급표 (전설편)


혹시나 전설 영웅 선택장애 오는 신규유저분들이 참고할만한 개인적인 등급표 입니다.감사합니다.

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000