Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
으와앙
2019.09.09. 16:08 (UTC+0)
0 163
VVIPMAX
2019.04.28. 04:12 (UTC+0)
0 431
게임에목숨걸지말자
2019.04.13. 18:17 (UTC+0)
1 521
스크림마스크
2019.04.12. 07:45 (UTC+0)
0 504
kemogay
2019.03.31. 08:05 (UTC+0)
2 749
kemogay
2019.03.19. 19:08 (UTC+0)
5 964
퀘이서
2019.03.19. 13:30 (UTC+0)
0 519
kemogay
2019.03.15. 21:15 (UTC+0)
2 651
kemogay
2019.03.14. 16:48 (UTC+0)
4 900
kemogay
2019.03.14. 11:28 (UTC+0)
2 2.6K
쇼생크탈춤
2019.03.14. 05:42 (UTC+0)
0 1K
쇼생크탈춤
2019.03.11. 23:57 (UTC+0)
0 448
쇼생크탈춤
2019.03.11. 23:54 (UTC+0)
0 672
UBack
2019.03.11. 21:56 (UTC+0)
0 855
쇼생크탈춤
2019.03.10. 15:26 (UTC+0)
0 898

#카오스마스터즈 #공략_TIP

윤보미

[공략]윤보미 / 에트람 화산 중심

에트람 화산 중심의 보스는 칼리입니다


보스임에도 게루의 변이스킬이 통하기때문에 게루를 함께 데려가면 쉽게 깰 수 있습니다


(악동이랑 티리아는 안해봐서 모르겠네요)


아래는 영상입니다

그럼 즐겜하세요~