접속하신 국가에서는 Crossfire Zero
서비스를 이용하실 수 없습니다.

Thông báo

[Đã khắc phục] Vấn đề không vào được game

  • OFFICIAL duyngb
  • 2020.09.11 04:16 (UTC+0)
  • 조회수 117


Các chiến binh thân mến!!


Hiện đã khắc phục được sự cố một số người chơi bị kẹt khi tải màn hình. 


Vui lòng chạy lại STOVE launcher và cập nhật trò chơi của bạn lên phiên bản mới nhất trước khi vào nhé.


Ngoài ra, vì hầu hết người chơi không thể tham gia sự kiện zCOIN GIVEAWAY, thời gian sự kiện sẽ được kéo dài như sau:


- Sự kiện zCoin GIVEAWAY

- Thời gian: 9/9 - 17/9 (kéo dài thêm 2 ngày)

※ Tất cả các điều kiện khác vẫn giữ nguyên.


Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào đã gây ra cho các bạn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn vấn đề như vậy trong tương lai.


Đội ngũ Crossfire Zero

Thông báo의 글