접속하신 국가에서는 Crossfire Zero
서비스를 이용하실 수 없습니다.

Sự kiện

Zcoin Giveaway!

  • OFFICIAL duyngb
  • 2020.09.09 03:49 (UTC+0)
  • 조회수 187


Thời gian: 9/9 – 17/9/2020, hàng ngày trong khoảng thời gian từ 17:00 – 23:00


Chi tiết: Chơi 1 trận hoàn chỉnh trong Chế độ FPS mỗi ngày, trong thời gian quy định.


LƯU Ý: Chơi đến mốc nào nhận quà mốc đó. Ví dụ: chơi tổng cộng 6 ngày sẽ nhận mốc thưởng số 6


Phần thưởng:

- Chơi 1 ngày > Black Carbon Axe-Thunder Strike 7d + 1,000 GP

- Chơi 2 ngày > Black Carbon Axe-Thunder Strike 7d + 5,000 GP

- Chơi 3 ngày > Black Carbon Axe-Thunder Strike 14d + 10,000 GP

- Chơi 4 ngày > Black Carbon Axe-Thunder Strike 14d + 15,000 GP + 50 zCoin

- Chơi 5 ngày > Black Carbon Axe-Thunder Strike 14d + 20,000 GP + 100 zCoin

- Chơi 6 ngày > Black Carbon Axe-Thunder Strike 28d + 30,000 GP + 300 zCoin

- Chơi 7 ngày > Black Carbon Axe-Thunder Strike Permanent (Vĩnh Viễn) + 30,000 GP + 500 zCoin


Chúc các bạn vui vẻ!


Đội ngũ Crossfire Zero

Sự kiện의 글

STOVE 추천 컨텐츠