접속하신 국가에서는 Crossfire Zero
서비스를 이용하실 수 없습니다.

Thông báo

[Hoàn Thành] Thông Báo Bảo Trì Ngày 9/9.

  • OFFICIAL duyngb
  • 2020.09.08 08:32 (UTC+0)
  • 조회수 111

Các chiến binh thân mến!


Bảo trì cập nhật nội dung mới của Crossfire Zero đã kết thúc và server đã mở trở lại.Các chiến binh thân mến!


Chúng tôi xin thông báo lịch trình bảo trì để cập nhật update mới như sau.


1. Lịch trình:

- 08:00 - 10:00 ngày 09/09/2020.


2. Chi tiết:

[Chế độ FPS]

- Bản đồ mới “Căn Cứ Phụ” đã được thêm vào chế độ Tử Thần Đội.

- Mở bán 2 gói mới (có giảm giá giới hạn thời gian).


Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Đội ngũ Crossfire Zero.


Thông báo의 글