접속하신 국가에서는 Crossfire Zero
서비스를 이용하실 수 없습니다.

Thông báo

Thông Báo Bảo Trì Ngày 12/8.

  • duyngb
  • 2020.08.11 07:46 (UTC+0)
  • 조회수 156


Các chiến binh thân mến!


Chúng tôi xin thông báo lịch trình bảo trì để cập nhật update mới như sau.


1. Lịch trình:
- 08:00 – 10:00 sáng ngày 12/8/2020.


2. Chi tiết:
[Chế độ FPS]
- Thêm 2 bản đồ mới “Làng Rồng” và “Cổng”.
- Mở bán 2 gói mới.
- Đóng “Cửa Hàng Ảo Ảnh”.


Cám ơn các bạn đã theo dõi!


Đội ngũ Crossfire Zero

Thông báo의 글

STOVE 추천 컨텐츠