Cập nhật

Nội dung cập nhật ngày 29/07

  • OFFICIAL duyngb
  • 2020.07.29 03:06 (UTC+0)
  • 조회수 337

Các chiến binh thân mến!


Chúng tôi xin gửi tới các bạn nội dung bản cập nhật 29/7/2020.


Cập nhật chế độ FPS


# Bản đồ mới "Kim Sư" đã được thêm vào chế độ Chế độ Trận Đấu Tử Thần Nhóm# Bản đồ mới "Thần Chết" đã được thêm vào chế độ chế độ Trận Đấu Đặc Biệt (chỉ dành cho Dao)# Gói mới "Fuel Cell Hero Pack" đã được mở bán# Gói mới "AWM-Blue Crystal Pack" đã được mở bánCập nhật Cửa Hàng Ảo Ảnh


# Bạn có thể mua vật phẩm với giá ưu đãi tại Cửa Hàng Ảo Ảnh 


# Để vào Cửa Hàng Ảo Ảnh, hãy click vào nút "Cửa Hàng Ảo Ảnh" ở bên trái phòng chờ # Giá ưu đãi của riêng bạn sẽ hiện lên khi bạn vào Cửa Hàng Ảo Ảnh lần đầu tiên # Mua các vật phẩm từ danh sách để điền vào bảng và mở khóa FOX Howl-Tactical Uniform


Sau khi đã mở khóa, bạn có thể mua vật phẩm bằng giá sau ưu đãi. # Ra mắt FOX Howl-Tactical Uniform

  


Hãy trải nghiệm những nội dung mới nào!


Nhóm Crossfire Zero

Cập nhật의 글

STOVE 추천 컨텐츠