Sự kiện

Top-Up!

  • OFFICIAL duyngb
  • 2020.06.26 09:58 (UTC+0)
  • 조회수 541


Thể lệ: Nạp zCoin trong thời gian sự kiện và nhận 10% bonus. (10% bonus chỉ áp dụng đối với việc nạp từ 500 zCoin trở lên)


Thời gian: 00:00 ngày 27/6 - 00:00 ngày 1/7. 


Lưu ý: 10% Bonus chỉ tồn tại trong 7 ngày. Hãy cố gắng sử dụng zCoin trước khi hết hạn nhé.

Sự kiện의 글

STOVE 추천 컨텐츠