Sự kiện

Tăng Tốc Cuối Tuần!

  • OFFICIAL duyngb
  • 2020.06.26 09:44 (UTC+0)
  • 조회수 454


Nội dung: Chỉ cần đăng nhập vào game trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn sẽ nhận được bonus +20% EXP!


Xin cảm ơn các bạn!


Nhóm Crossfire Zero.

Sự kiện의 글

STOVE 추천 컨텐츠