Bug Reports

Sử dụng bug để lên vị trí trên cao của *ToanNek* và *AnhQuanh* [1]

Như tiêu đề 2 người này sử dụng bug để lên vị trên cao mà không có đường đi lên? Gồm *ToanNek* và *AnhQuanh*.    

댓글 1

  • images
    작성자 2020.06.16 10:08 (UTC+0)

    *ToanNek* và *AnhQuanh*  còn thách thức Admin khóa acc nữa. Mọi người like để nó bay màu đi.

Bug Reports의 글

STOVE 추천 컨텐츠