Sự kiện

Nhiệm vụ hàng ngày Sự kiện

Kiếm phần thưởng bằng cách thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2020! Chỉ cần hoàn thành tất cả các chế độ trò chơi và thời gian chơi cần thiết để kiếm được vỏ sau đây!


Sự kiện의 글

STOVE 추천 컨텐츠