Cover Image

OFFICIAL

MOBILE카드전략RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
WhiteCat
공지
2019.05.30. 01:57 (UTC+0)
0 1.1K
WhiteCat
공지
2019.02.18. 01:36 (UTC+0)
0 863
WhiteCat
공지
2019.01.31. 05:42 (UTC+0)
0 929
WhiteCat
공지
2019.01.30. 07:38 (UTC+0)
0 1K
WhiteCat
2019.05.30. 01:57 (UTC+0)
0 1.1K
WhiteCat
2019.03.20. 01:08 (UTC+0)
0 200
WhiteCat
2019.02.18. 01:36 (UTC+0)
0 863
WhiteCat
2019.01.31. 05:42 (UTC+0)
0 929
WhiteCat
2019.01.31. 01:45 (UTC+0)
0 893
WhiteCat
2019.01.30. 07:38 (UTC+0)
0 1K
WhiteCat
2019.01.18. 05:22 (UTC+0)
0 1.1K
WhiteCat
2019.01.10. 08:39 (UTC+0)
0 657
WhiteCat
2018.12.19. 06:41 (UTC+0)
0 1K
WhiteCat
2018.12.13. 08:18 (UTC+0)
0 374
WhiteCat
2018.12.13. 07:01 (UTC+0)
0 192
WhiteCat
2018.12.12. 07:41 (UTC+0)
0 909
WhiteCat
2018.11.29. 02:51 (UTC+0)
0 378
WhiteCat
2018.11.28. 02:06 (UTC+0)
1 461
WhiteCat
2018.11.27. 08:01 (UTC+0)
0 261

#奧義同花順 #官方公告

Official WhiteCat

奧義同花順結束服務說明

各位勇士們,大家好!
我們是奧義同花順。

2019年3月20日 (週三) 早上9點,《奧義同花順》的服務正式結束了。

《奧義同花順》服務結束的同時,我們仍然有協助提供將帳號資料轉移至Gameplete《三重幻想》的服務,
以供玩家們繼續使用遊戲,相關資訊請參考以下內容。

■ 《奧義同花順》結束服務說明
- 遊戲服務結束日期:2019年 3月 20日 (週三) 9點
- 從上述時間開始將無法繼續遊玩遊戲,只可將遊戲帳號轉移至《三重幻想》

■ 《奧義同花順》帳號轉移服務結束日程之說明
- 轉移服務結束日期:2019年 5月 31日 (週五) 22:50為止
- 3月20日起至5月31日為止,只可使用帳號轉移服務。

※ 若您在帳號轉移的過程中有疑問時,請使用STOVE首頁的1:1諮詢進行提問。
※ 帳號轉移後有遊戲相關的疑問時,請寄信至 helpdesk@gameplete.net 將會有專人協助處理。

感謝過去這一段時間支持《奧義同花順》的勇士們,
我們一起經歷過的冒險,對我們來說都非常珍貴且幸福,
再次向給予《奧義同花順》支持與愛戴的各位勇士們說一聲感謝,
也祝福各位勇士們在《三重幻想》的冒險中一切順利!
 
《奧義同花順》全體工作團隊人員 敬上