Cover Image

OFFICIAL

MOBILE카드전략RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
WhiteCat
공지
2019.05.30. 01:57 (UTC+0)
0 1.1K
WhiteCat
공지
2019.02.18. 01:36 (UTC+0)
0 877
WhiteCat
공지
2019.01.31. 05:42 (UTC+0)
0 938
WhiteCat
공지
2019.01.30. 07:38 (UTC+0)
0 1K
WhiteCat
2019.05.30. 01:57 (UTC+0)
0 1.1K
WhiteCat
2019.03.20. 01:08 (UTC+0)
0 205
WhiteCat
2019.02.18. 01:36 (UTC+0)
0 877
WhiteCat
2019.01.31. 05:42 (UTC+0)
0 938
WhiteCat
2019.01.31. 01:45 (UTC+0)
0 896
WhiteCat
2019.01.30. 07:38 (UTC+0)
0 1K
WhiteCat
2019.01.18. 05:22 (UTC+0)
0 1.1K
WhiteCat
2019.01.10. 08:39 (UTC+0)
0 658
WhiteCat
2018.12.19. 06:41 (UTC+0)
0 1K
WhiteCat
2018.12.13. 08:18 (UTC+0)
0 375
WhiteCat
2018.12.13. 07:01 (UTC+0)
0 193
WhiteCat
2018.12.12. 07:41 (UTC+0)
0 909
WhiteCat
2018.11.29. 02:51 (UTC+0)
0 379
WhiteCat
2018.11.28. 02:06 (UTC+0)
1 461
WhiteCat
2018.11.27. 08:01 (UTC+0)
0 262

#奧義同花順 #官方公告

Official WhiteCat

[官方公告] 關於服務變更說明

各位玩家們好,
在此事先告知各位玩家《奧義同花順》的服務變更事項。


這段時間透過世曼凱代理發行的《奧義同花順》
將改為開發商自行營運,且遊戲名稱將會變更為《三重幻想》

我們為了讓玩家們可以更便利、安全地移動資料,目前正在準備移轉的作業。

若是遊戲的營運方變更時,目前正在使用《奧義同花順》的玩家們,
必須將帳號資訊轉移至《三重幻想》才可以繼續進行遊戲。
帳號進行移管後,之前使用過的帳號等級、擁有的財物、會員商品等紀錄都會完整保存。

移管的辦法以及詳細的日程,將會在日後透過公告再次告知,
另外,有關全新的《三重幻想》的內容也會在近期公開,請各位再稍等一下。

我們會致力於提供更好的服務給玩家們。

謝謝!