Cover Image

OFFICIAL

MOBILE카드전략RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
WhiteCat
공지
2019.05.30. 01:57 (UTC+0)
0 1K
WhiteCat
공지
2019.02.18. 01:36 (UTC+0)
0 828
WhiteCat
공지
2019.01.31. 05:42 (UTC+0)
0 908
WhiteCat
공지
2019.01.30. 07:38 (UTC+0)
0 1K
芸#5499
2018.12.19. 05:27 (UTC+0)
0 268
耍酷阿尼#8602
2018.12.17. 17:15 (UTC+0)
0 101
阿娘哈細腰#1531
2018.11.27. 15:03 (UTC+0)
0 140
阿娘哈細腰#1531
(2)
2018.11.27. 09:21 (UTC+0)
0 133
三寶#7631
2018.11.22. 13:44 (UTC+0)
0 159
Ka#4804
2018.11.18. 16:12 (UTC+0)
0 176
江小維#1665
2018.11.16. 23:57 (UTC+0)
0 90
蛇蛇#0259
2018.11.16. 01:42 (UTC+0)
1 121
才人無行#3078
2018.11.15. 02:54 (UTC+0)
2 89
11#1045
2018.11.07. 06:10 (UTC+0)
0 109
Almis#9016
2018.10.29. 23:22 (UTC+0)
0 104
可可亞#4750
2018.10.14. 09:37 (UTC+0)
0 79
78801990
2018.10.13. 12:32 (UTC+0)
0 71
77659404
(2)
2018.09.20. 06:51 (UTC+0)
0 126
76748224
2018.09.17. 08:16 (UTC+0)
2 183

#奧義同花順 #官方公告

Official WhiteCat

[官方公告] 關於服務變更說明

各位玩家們好,
在此事先告知各位玩家《奧義同花順》的服務變更事項。


這段時間透過世曼凱代理發行的《奧義同花順》
將改為開發商自行營運,且遊戲名稱將會變更為《三重幻想》

我們為了讓玩家們可以更便利、安全地移動資料,目前正在準備移轉的作業。

若是遊戲的營運方變更時,目前正在使用《奧義同花順》的玩家們,
必須將帳號資訊轉移至《三重幻想》才可以繼續進行遊戲。
帳號進行移管後,之前使用過的帳號等級、擁有的財物、會員商品等紀錄都會完整保存。

移管的辦法以及詳細的日程,將會在日後透過公告再次告知,
另外,有關全新的《三重幻想》的內容也會在近期公開,請各位再稍等一下。

我們會致力於提供更好的服務給玩家們。

謝謝!