Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.06.24. 05:48 (UTC+0)
0 44
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 38
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 57
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 36
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 28
可可小編
공지
2019.06.24. 05:45 (UTC+0)
0 146
可可小編
공지
2019.06.24. 05:42 (UTC+0)
0 78
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 54
可可小編
공지
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 96
可可小編
공지
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 123
可可小編
공지
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 80
可可小編
공지
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 72
可可小編
공지
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 159
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 240
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 184
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 525
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 103
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 98
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 339
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 172
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 207
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 130
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 113
可可小編
공지
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 267
可可小編
공지
2019.05.08. 04:25 (UTC+0)
0 133
可可小編
공지
2019.04.26. 09:02 (UTC+0)
0 178
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 1K
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 154
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 124
可可小編
공지
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 251
可可小編
공지
2019.03.25. 05:59 (UTC+0)
0 244
天凝
2019.06.25. 06:33 (UTC+0)
0 1
可可小編
2019.06.24. 05:48 (UTC+0)
0 44
可可小編
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 38
可可小編
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 57
可可小編
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 36
可可小編
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 28
可可小編
2019.06.24. 05:45 (UTC+0)
0 146
可可小編
2019.06.24. 05:42 (UTC+0)
0 78
可可小編
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 54
可可小編
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 96
守不住街亭
2019.06.13. 00:28 (UTC+0)
0 16
可可小編
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 123
可可小編
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 80
可可小編
2019.06.12. 02:15 (UTC+0)
0 75
可可小編
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 72

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 4月份出席活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


每天出席就可以獲得超棒的獎勵! 

詳細內容請參考以下公告。


[4月份出席活動公告]

■活動期間

台灣時間:4月18日(週四) 08:00~ 4月25日(週四) 07:59


■活動內容:活動期間將開始進行"4月份出席活動"。 

-4月出席活動結束後即將進行4月份的更新喔~~敬請期待!!


※注意事項※

-此活動可在大廳畫面左側>任務活動頁面中進行確認。

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。

-獎勵只能在活動期間內領取,請各位玩家務必在活動期間內領取獎勵。謝謝。