Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 39
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 27
可可小編
공지
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 186
可可小編
공지
2019.05.08. 04:25 (UTC+0)
0 60
可可小編
공지
2019.05.03. 07:54 (UTC+0)
0 52
可可小編
공지
2019.04.29. 05:51 (UTC+0)
0 133
可可小編
공지
2019.04.26. 09:02 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 77
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 933
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 81
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 49
可可小編
공지
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 160
可可小編
공지
2019.04.24. 02:13 (UTC+0)
0 271
可可小編
공지
2019.04.24. 02:13 (UTC+0)
0 1.2K
可可小編
공지
2019.03.25. 05:59 (UTC+0)
0 159
艾莉兒
2018.12.22. 04:24 (UTC+0)
0 51
艾莉兒
2018.12.21. 01:50 (UTC+0)
0 45
艾莉兒
2018.12.20. 07:20 (UTC+0)
0 60
艾莉兒
2018.12.19. 16:07 (UTC+0)
0 845
翻船了
2018.12.18. 15:15 (UTC+0)
0 66
艾莉兒
2018.12.18. 09:29 (UTC+0)
0 30
哼哼哼哼
2018.12.18. 05:25 (UTC+0)
0 36
守不住街亭
2018.12.18. 02:35 (UTC+0)
0 49
艾莉兒
2018.12.17. 08:11 (UTC+0)
0 33
南城执念
2018.12.16. 11:22 (UTC+0)
0 35
艾莉兒
2018.12.16. 09:38 (UTC+0)
0 44
艾莉兒
2018.12.15. 21:55 (UTC+0)
0 36
艾莉兒
2018.12.15. 16:57 (UTC+0)
1 39
咳咳咳
2018.12.14. 07:38 (UTC+0)
1 53
這樣下去是不行的
2018.12.13. 17:50 (UTC+0)
0 41

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


燃燒!蓮火,卡爾莉機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!! Burning NOW!![頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 4月11日(週四) 08:00~下次更新維修前為止。


■活動內容:

活動期間內將會開始進行"頂級召喚燃燒!活動"。

-獲得蓮火卡爾莉英雄的機率上升。 謝謝。