Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 68
可可小編
공지
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 51
可可小編
공지
2019.06.12. 02:15 (UTC+0)
0 48
可可小編
공지
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 43
可可小編
공지
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 126
可可小編
공지
2019.06.05. 01:55 (UTC+0)
0 122
可可小編
공지
2019.05.30. 04:52 (UTC+0)
0 212
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 216
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 161
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 483
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 83
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 86
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 320
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 156
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 184
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 115
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 100
可可小編
공지
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 255
可可小編
공지
2019.05.08. 04:25 (UTC+0)
0 123
可可小編
공지
2019.04.26. 09:02 (UTC+0)
0 167
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 1K
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 145
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 113
可可小編
공지
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 232
可可小編
공지
2019.03.25. 05:59 (UTC+0)
0 230
可可小編
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 68
可可小編
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 51
可可小編
2019.06.12. 02:15 (UTC+0)
0 48
可可小編
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 43
可可小編
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 126
可可小編
2019.06.05. 01:55 (UTC+0)
0 122
可可小編
2019.05.30. 04:52 (UTC+0)
0 212
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 102
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 483
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 91
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 83
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 86
可可小編
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 115
可可小編
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 100
可可小編
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 255

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動(活動已重新開放)

大家好!!!

我是可可小編~~~


目前此活動已在台灣時間10:10重新開放了!

造成各位大師的困擾真的很抱歉!!台灣時間4月25日(週四)21:00時,

我們發現了在頂級召喚燃燒!活動中的錯誤現象,

因此暫時關閉了此活動。


造成各位大師的困擾真的非常抱歉,我們會盡快修復錯誤並且重新開放此活動!

當頂級召喚燃燒!活動再次開放時,我們將會透過公告告訴各位大師!!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


燃燒!貝爾濟維特、瑪莉及德利雅德機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!Burning NOW!!


[頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 4月份更新維修後~ 5月9日(週四) 07:59為止。


■活動內容:

活動期間內將會進行"頂級召喚燃燒!活動"會開始進行。

-獲得貝爾濟維特瑪莉德利雅德英雄的機率上升。


※注意事項※

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。


謝謝。