Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 16
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 14
可可小編
공지
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 175
可可小編
공지
2019.05.08. 04:25 (UTC+0)
0 58
可可小編
공지
2019.05.03. 07:54 (UTC+0)
0 49
可可小編
공지
2019.04.29. 05:51 (UTC+0)
0 130
可可小編
공지
2019.04.26. 09:02 (UTC+0)
0 93
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 73
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 857
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 76
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 47
可可小編
공지
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 155
可可小編
공지
2019.04.24. 02:13 (UTC+0)
0 258
可可小編
공지
2019.04.24. 02:13 (UTC+0)
0 1.1K
可可小編
공지
2019.03.25. 05:59 (UTC+0)
0 152
可可小編
2019.04.30. 07:56 (UTC+0)
0 112
可可小編
2019.04.30. 07:38 (UTC+0)
0 295
可可小編
2019.04.30. 07:37 (UTC+0)
0 163
可可小編
2019.04.25. 00:56 (UTC+0)
0 166
可可小編
2019.04.25. 00:50 (UTC+0)
0 78
可可小編
2019.04.22. 02:20 (UTC+0)
0 97
可可小編
2019.04.17. 04:33 (UTC+0)
0 91
可可小編
2019.04.15. 01:33 (UTC+0)
0 91
可可小編
2019.04.10. 01:05 (UTC+0)
0 93
可可小編
2019.04.10. 01:04 (UTC+0)
0 125
可可小編
2019.04.10. 00:53 (UTC+0)
0 72
可可小編
2019.04.03. 02:01 (UTC+0)
0 120
可可小編
2019.04.03. 01:11 (UTC+0)
0 135
可可小編
2019.03.29. 06:26 (UTC+0)
0 406
可可小編
2019.03.25. 06:00 (UTC+0)
0 135

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


燃燒!蓮火,卡爾莉機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!! Burning NOW!![頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間: 4月11日(週四) 08:00~下次更新維修前為止。


■活動內容:

活動期間內將會開始進行"頂級召喚燃燒!活動"。

-獲得蓮火卡爾莉英雄的機率上升。 謝謝。