Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 40
可可小編
공지
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 100
可可小編
공지
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 66
可可小編
공지
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 57
可可小編
공지
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 144
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 229
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 171
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 515
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 95
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 87
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 329
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 161
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 194
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 121
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 104
可可小編
공지
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 262
可可小編
공지
2019.05.08. 04:25 (UTC+0)
0 128
可可小編
공지
2019.04.26. 09:02 (UTC+0)
0 171
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 1K
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 149
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 117
可可小編
공지
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 240
可可小編
공지
2019.03.25. 05:59 (UTC+0)
0 235
可可小編
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 40
可可小編
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 100
可可小編
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 66
可可小編
2019.06.12. 02:15 (UTC+0)
0 67
可可小編
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 57
可可小編
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 144
可可小編
2019.06.05. 01:55 (UTC+0)
0 132
可可小編
2019.05.30. 04:52 (UTC+0)
0 222
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 106
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 515
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 95
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 87
可可小編
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 91
可可小編
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 121
可可小編
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 104

#混沌召喚師 #活動

Official 可可小編

[已結束] 頂級召喚燃燒!活動

大家好!!!

我是可可小編~~~


燃燒!希兒可,德雷本機率增加!

快前往頂級召喚所召喚頂級英雄們吧!Burning NOW!!


[頂級召喚燃燒!活動公告]

■活動期間

台灣時間:3月26日(週二)更新後~ 4月11日(週四) 07:59為止


■活動內容:

活動期間內將會進行"頂級召喚燃燒!活動"會開始進行。

-獲得希兒可及德雷本英雄的機率上升。


※注意事項※

-為方便玩家理解而使用以上圖片,此圖為測試服截圖,僅供參考。謝謝。